Eremitki

św. Brunona

z Kolonii
 Menu


STRONA GŁÓWNA


Św. Bruno
Pustelnia
Duchowość
Galeria
Publikacje
Kontakt

Nasze dzieło duchowe
Księga Intencji
św. Rity z Cascia


 
Duchowość


Naszą dewizą jest dewiza naszego Świętego Patrona, która brzmi „O Bonitas!” czyli „O Dobroci!”.

Święty Bruno z Kolonii pisał tak: "Cóż zaś jest tak sprawiedliwe i tak skuteczne, cóż tak naturze ludzkiej wrodzone i tak z nią zgodne jak miłować Dobro? Cóż zaś jest tak dobre jeżeli nie sam Bóg? A raczej cóż innego jest Dobrem jeśli nie Bóg?!"

Nasz Patron jest naszym Przewodnikiem i wzorem do naśladowania:
‒ W umiłowaniu samotności,
‒ W wiernym czuwaniu z Najświętszą Maryją Panną u stóp Pana,
‒ W szukaniu Pana w ciszy i milczeniu,
‒ W prostocie i ubóstwie,
‒ W pokucie jako szczególnym zadaniu stanu pustelniczego,
‒ W regularnym studium wspierającym naszą duchową wędrówkę.

Uczestnicząc we Mszy św. w serdecznej pamięci mamy wszystkie intencje, które w zaufaniu powierzają nam wierni oraz kapłani.

Szczególnym zadaniem każdej pustelnicy jest modlitwa, w której łączymy się z Kościołem świętym, szczególnie zawierzając Bogu jego intencje, a szczególnie błagając o błogosławieństwo dla naszych Arcypasterzy i Archidiecezji Częstochowskiej.

Modlitwa© Copyright by Eremitki Świętego Brunona z Kolonii