<head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" /> <meta name="Description" content="Strona eremitek [w. Brunona z Kolonii" /> <meta name="Keywords" content="eremitki, pustelnice, pustelnicze, eremickie, eremitka, pustelnica, [wity, bruno, Kolonii, kartuz, anachoretyzm, powoBanie, pustelnia, erem, Maryja, Jasna, Gra, jasnogrska, eremityzm, pustelnictwo" /> <title>EREMITKI.pl | Eremitki [witego Brunona z Kolonii</title> </head> <body background="bg.jpg" link="#000000" alink="#000000" vlink="#000000"> <center> <table width="1200"> <tr> <td width="250" valign="middle"><font size="6" face="verdana" color="#000000"></br><b>Pustelnia</br></br>Matki Bo|ej</br></br>Jasnogrskiej</font></td> <td width="50">&nbsp;</td> <td width="900"></br><a href="http://www.eremitki.pl"><img src="swbruno.jpg" align="center"></a></br></br></td></tr> </table> <table width="1200"> <tr> <td width="250" valign="top"><font size="5" face="verdana" color="#000000"></br><b>Menu</font></br></br> <font size="4" face="verdana"><a href="index.html" style="text-decoration: none"><font color="#000000">STRONA GAWNA</font></a></b></br></br> <a href="swbruno.html" style="text-decoration: none"><font color="#000000">Zw. Bruno</font></a></br> <a href="pustelnia.html" style="text-decoration: none"><font color="#000000">Pustelnia</font></a></br> <a href="galeria.html" style="text-decoration: none"><font color="#000000">Galeria</font></a></br> </br> <b>DzieBa duchowe</b></br> <a target="_blank" href="http://www.swietarita.pl" style="text-decoration: none"><font color="#000000">Ksiga Intencji</br>[w. Rity z Cascia</font></a></br> </br> <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/channel/UC1K0rw_9JUM-1J6kAuR7sWA" style="text-decoration: none"><img src="http://pustelniczy.pl/radioerem-logo-sm.jpg" width="160" align="center"></a> </br></br> <a target="_blank" href="http://www.pustelniczy.pl" style="text-decoration: none"><img src="http://pustelniczy.pl/logo-pustelniczypl.jpg" width="250" align="center"></a></br> </td> <td width="50">&nbsp;</td> <td width="900" valign="top"><font size="5" face="verdana"></br><b><center>O Bonitas! O Dobroci!</center></b></font></br> </br> <font size="3" face="verdana"> Tak brzmi dewiza [w. Brunona:  O Bonitas! czyli  O Dobroci! . </br></br> Zwity tak pisaB: "C| za[ jest tak sprawiedliwe i tak skuteczne,</br>c| tak naturze ludzkiej wrodzone i tak z ni zgodne jak miBowa Dobro?</br>C| za[ jest tak dobre je|eli nie sam Bg?</br>A raczej c| innego jest Dobrem je[li nie Bg?!" </br></br> Zw. Bruno jest w pustelni Przewodnikiem i wzorem do na[ladowania:</br>  W umiBowaniu samotno[ci,</br>  W wiernym czuwaniu z Naj[witsz Maryj Pann u stp Pana,</br>  W szukaniu Pana w ciszy i milczeniu,</br>  W prostocie i ubstwie,</br>  W pokucie jako szczeglnym zadaniu stanu pustelniczego,</br>  W regularnym studium wspierajcym duchow wdrwk.</br> </br> * * *</br></br> Szczeglnym zadaniem ka|dej pustelnicy jest modlitwa. Aczy si w niej z caBym Ko[cioBem [witym, zawierzajc Bogu jego intencje. Pustelnia pw. Matki Bo|ej Jasnogrskiej w Czstochowie jest miejscem szczeglnej modlitwy i bBagania o bBogosBawieDstwo dla Arcypasterzy i Archidiecezji Czstochowskiej.</br></br> </font> </br> </font> </td></tr></table></center> </br></br></br> <center><table width="1200"> <tr><td><font size="2" face="verdana"><center>&copy; Copyright by s. Bruna od Maryi</center></font> </td></tr></table></center> </br></br></br> </body>